Felhasználási feltételek a LINK for Wound Healing weboldal magyarországi aloldalához

Legutolsó verzió: 2021. szeptember 9.

A HARTMANN AG működteti, üzemelteti a https://www.linkforwoundhealing.info Weboldalt:

Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim
Németország

Tel.: +49 7321 36 0
Fax: +49 7321 36 3636
E-mail: info@linkforwoundhealing.info

A Weboldal magyar nyelvű lokális aloldalának, a https://www.linkforwoundhealing.info/hu-hu linknek a tartalmáért felel:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
Telefon: +36 23 530 900
Fax: +36 23 530 905
E-mail: info@hu.hartmann.info


A https://www.linkforwoundhealing.info egy olyan weboldal (a továbbiakban: Weboldal), amely a világszerte a sebellátás területén dolgozó szakembereknek szól. Annak érdekében, hogy a magyar felhasználók számára közvetlenül elérhetőek legyenek a Weboldalon megjelelő tartalmak. A Weboldal, mint domain alatt a HARTMANN-RICO Hungária Kft. a https://www.linkforwoundhealing.info/hu-hu linken (a továbbiakban: Magyar aloldal) lokális oldallal rendelkezik. A Weboldal, és a Magyar aloldala sebellátással kapcsolatos szolgáltatásokat és információkat nyújt, ilyenek például az ágazat-specifikus események, webinárok, az e-learning kurzusok és a tudományos tartalmak. A HARTMANN AG kezeli a Weboldal felhasználói beállításait, valamint a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra történő feliratkozásokat és leiratkozásokat, míg a HARTMANN-RICO kezeli a Magyar aloldal felhasználói beállításait, valamint a Magyar aloldalhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra történő feliratkozásokat és leiratkozásokat


1. A felelősség kizárása és a felhasználási feltételek elfogadása, az ajánlat megváltoztatása, a működés megszüntetése, a hozzáférés blokkolása

A Magyar aloldal tartalma és kialakítása a felhasználó számára ismert az adatkezelésre vonatkozó szabályzat alapján. A HARTMANN-RICO – tekintettel arra, hogy mint a HARTMANN AG leányvállalata, kötelezettségekkel tartozik a HARTMANN AG felé – nem vállal felelősséget a HARTMANN AG által nyújtott információk és szolgáltatások aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A HARTMANN-RICO-nak a nyújtott információk és szolgáltatások használata vagy nem használata által vagy helytelen és hiányos információk és szolgáltatások használatával okozott anyagi vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelőssége alapvetően kizárt, feltéve, hogy a HARTMANN-RICO részéről nem merül fel bizonyítható szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő hiba. A Magyar aloldalon található valamennyi ajánlat változhat és nem kötelező érvényű. A HARTMANN-RICO kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az egyes részeket vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje. A HARTMANN-RICO jogosult a Magyar aloldal működését részben vagy egészben bármikor megszüntetni. Ebben a tekintetben a HARTMANN-RICO nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Magyar aloldal zavartalan elérhetőségéért.


2. A HARTMANN AG és a HARTMANN-RICO jogosult továbbá előzetes értesítés és indoklás nélkül bármikor letiltani a Magyar aloldalhoz vagy a Weboldalhoz való hozzáférést.


3. Weboldal hozzáférés, felhasználói kötelezettségek, a felhasználói adatok használata, felhasználói profil törlése

Biztonsági okokból és az üzleti tranzakciók védelme érdekében a Weboldal és a Magyar aloldal bizonyos részeihez kizárólag regisztrált felhasználóink férhetnek hozzá. A Weboldal és a Magyar aloldal fent említett részei jelszóvédettek.
A Weboldal és a Magyar aloldal minden más része felhasználói regisztráció nélkül is elérhető.

A HARTMANN-RICO fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználótól megtagadja a hozzáférést a Magyar aloldalhoz vagy annak egyes részeihez vagy területeihez, ideértve a már regisztrált felhasználókat is, saját belátása szerint bármikor és indokolás nélkül. A fentiek különösen akkor érvényesek, ha a felhasználó
• hamis személyazonosságot használt mások félrevezetésére;
• megsérti ezeket a szerződési feltételeket, vagy figyelmen kívül hagyja a felhasználói adatokkal kapcsolatos gondossági kötelezettségét.

4. Költségek

A Weboldal és a Magyar aloldal használata ingyenes.

5. Az információk, szoftverek és dokumentációk használati joga

A Weboldalon és a Magyar aloldalon elérhető információk, szoftverek és dokumentációk HARTMANN AG és/vagy HARTMANN-RICO általi felhasználása, valamint azok frissítései („Link Tartalmak”) a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartoznak, azzal, hogy a külön megállapodott licencfeltételek mindig elsőbbséget élveznek a jelen felhasználási feltételekkel szemben.

A HARTMANN AG és a HARTMANN-RICO egyszerű, nem átruházható és elidegeníthetetlen jogot biztosít a felhasználónak a LINK Weboldal tartalmának használatához a HARTMANN és a felhasználó közötti megállapodás szerinti mértékben, vagy ilyen megállapodás hiányában a HARTMANN által a LINK tartalmának biztosításával során nyilvánvalóan követett cél mértékéig.

A felhasználó a regisztrációhoz kötötten elérhető Link tartalmakat nem adhatja át harmadik félnek, vagy más módon nem teheti azokat hozzáférhetővé. Amennyiben az ellenkezőjére nézve nincsenek kötelező érvényű törvényi rendelkezések, a felhasználó nem módosíthatja, nem bonthatja szét, nem változtathatja meg és nem fejtheti vissza a Link tartalmakat.

A Link tartalmakat szerzői jogi törvények, nemzetközi szerzői jogi egyezmények és más szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik, és a felhasználó köteles betartani ezeket a törvényeket és egyezményeket. A felhasználó különösen nem távolíthat el semmilyen alfanumerikus kódot, védjegyet vagy szerzői jogi megjegyzést a Link tartalmakról.

6. Felelősségvállalás a megjelenített tartalmakért, a törlés joga, szerzői jog és védjegyjog

Minden olyan tartalom, amelyet a felhasználó elhelyez a Linken (pl. bejegyzések, hozzászólások stb.), és amelyeket a HARTMANN-RICO biztosít, kizárólag az egyéni felhasználó felelősségi körébe tartozik. A HARTMANN-RICO nem vonható felelősségre az alkalmazandó hatályos jogszabályok felhasználó általi megszegéséért. A HARTMANN-RICO azonban fenntartja a jogot, hogy törölje a jogszabályi rendelkezését sértő tartalmakat (különösen más felhasználók személyiségi jogainak megsértése esetén) bármikor, előzetes értesítés nélkül.

A Link tartalmakban említett és adott esetben harmadik felek védelme alá tartozó összes védjegy és egyéb iparvédelmi jog korlátozás nélkül az alkalmazandó védjegyjog rendelkezései és a bejegyzett tulajdonos tulajdonjogának hatálya alá tartoznak. A védjegy puszta megemlítése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai. A HARTMANN-RIVO által létrehozott, közzétett tartalmak szerzői joga kizárólag a HARTMANN-RICO-nál marad. A HARTMANN-RICO előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a szerzői joggal védett művek sokszorosítása vagy bármilyen más módon történő felhasználása.

7. További felhasználói kötelezettségek

A Weboldal és a Magyar aloldal felkeresésekor a felhasználónak tilos
• kárt okoznia vagy megsértenie harmadik személyek személyes jogait;
• szellemi tulajdont vagy más tulajdonjogokat sérteni;
• rosszindulatú programokat, például vírusokat, trójaiakat, férgeket, kémprogramokat vagy más rosszindulatú programokat tartalmazó tartalmakat feltölteni, tárolni vagy terjeszteni
• olyan hiperhivatkozásokat vagy tartalmakat feltölteni, tárolni vagy terjeszteni, ami illegális, sérti a titoktartási kötelezettségeket, vagy amelyre a felhasználó nem jogosult;
• reklámanyagokat vagy kéretlen e-maileket („spam”) terjeszteni, beleértve a vírusokra, hibákra stb. vonatkozó hamis figyelmeztetéseket.

Ha a felhasználó megszegi a fent említett felhasználási feltételekből eredő kötelezettségeit, a Magyar aloldalhoz való hozzáférését a HARTMANN-RICO azonnal blokkolja, más jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül.


8. A felelősség kizárása

A külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében („webdokumentum”), amelyek nem tartoznak a HARTMANN AG vagy a HARTMANN-RICO felelősségi körébe, a HARTMANN-RICO csak abban az esetben felel, ha a HARTMANN-RICO ismeri a tartalmat, és technikailag lehetséges és észszerű lenne, hogy a HARTMANN-RICO megakadályozza a külső weboldalakon történő illegális tartalom használatát. Amennyiben az egyes felhasználók közvetlen vagy közvetett linkeket hozhatnak létre, maguk a felhasználók felelősek annak biztosításáért, hogy a hivatkozás időpontjában ne lehessen illegális tartalmat azonosítani a külső weboldalakon. A HARTMANN-RICO nincs hatással a tartalom jelenlegi és jövőbeli kialakítására vagy a külső weboldalak szerzőségére. Ezért a HARTMANN-RICO kifejezetten elhatárolódik a külső weboldalak jelenlegi és jövőbeli tartalmától és szerzőségétől.

A Magyar aloldal harmadik felek által szolgáltatott információkat vagy adatokat tartalmazhat. A HARTMANN-RICO nem vállal felelősséget az ilyen harmadik fél általi információkért és adatokért.

9. Anyaghibák vagy jogcímbeli hiányosságok

A Link tartalmak minőségi vagy jogcímbeli hibáira vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy felelősség kizárt, beleértve a pontosságra, a teljességre, az eladhatóságra és/vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat, kivéve a szándékos kötelezettségszegés, súlyos gondatlanság, személyi sérülés vagy halál eseteit.

A Link tartalmak általános leírásokat tartalmazhatnak a HARTMANN AG és a HARTMANN-RICO egyes termékeinek technikai lehetőségeiről, amelyek egyedi esetekben nem mindig állnak rendelkezésre (pl. termékváltozások miatt). Ezek az általános leírások a teljesség vagy a helyesség kötelezettsége nélkül értendők. Az ilyen általános leírásokat továbbá nem szabad szerződéses garanciának tekinteni, és a felhasználó elfogadja, hogy a termékek előírt teljesítménye megfelel a szerződés megkötésekor megállapított teljesítménynek.

10. Adatvédelem

A regisztráció során a HARTMANN-RICO által gyűjtött személyes adatokat a felhasználónak teljeskörűen és helyesen kell megadnia, a szükséges mértékben. Helytelen információk vagy a személyes adatok változása esetén ezeket a felhasználónak vagy a felhasználó kérése esetén a HARTMANN-RICO-nak haladéktalanul ki kell javítania.

Arra vonatkozó információ, hogy mely személyes adatokat gyűjti és kezeli a HARTMANN-RICO az adott felhasználóról és milyen célból, a https://www.linkforwoundhealing.info/hu-hu oldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban, és az általános HARTMANN adatvédelmi szabályzatban található. Itt a felhasználó tájékoztatást kap személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól is.

A HARTMANN-RICO jogos érdekeinek védelme érdekében és a jogszabályi előírások alapján a felhasználók személyes adatai szükség esetén a felhasználói kapcsolat megszűnése után is kezelhetők a visszaélések tisztázása és jogi felelősségre vonás céljából, és továbbíthatók a bűnüldöző hatóságoknak és azon harmadik feleknek, akiknek a jogait megsértették, ha tényleges jelei mutatkoznak az ilyen visszaélésnek, amelyet dokumentálni kell.

11. Joghatóság helye

A Link használatával kapcsolatban felmerülő viták joghatósága Budapest, feltéve, hogy az adott szerződéses jogviszonyban részt vevő felek, felhasználók a magyar joghatóság hatálya alá tartoznak.

12. Részleges érvénytelenség, jelen felhasználási feltételek módosítása, alkalmazandó jog, szállítási és fizetési feltételek alkalmazhatósága

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy érvénytelenné válik, vagy hiányosság található a jelen Felhasználási feltételekben, ez nem érinti a jelen Felhasználási feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen feltétel helyett és az esetleges hiányosságok pótlására a törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha egy feltétel érvénytelensége a feltételben meghatározott teljesítmény vagy idő (időszak vagy határidő) mértékén alapul, a feltételhez legközelebb eső, jogilag megengedett feltétel lép a helyébe.
A HARTMANN-RICO fenntartja a jogot arra, hogy ezen felhasználási feltételeket bármikor és indoklás nélkül, egyoldalúan megváltoztassa.

A jelen Felhasználási feltételekre kizárólag a magyar jog – különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – az irányadó, az Egyesült Nemzetek 1980.04.11-én elfogadott, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával (ENSZ Értékesítési Egyezmény).