Wymiana, komunikacja
i współpraca z innymi ekspertami

Ta platforma jest częścią programu LINK. Umożliwia międzynarodowy dostęp do bazy informacyjnej, oraz edukacji medycznych z zakresu Leczenia Ran celem utworzenia sieci wzajemnej wymiany doświadczeń i współpracy.

LINK dostarcza globalnej, wysokiej jakościowo wymiany wiedzy profesjonalistów z zakresu leczenia ran, mającej na celu dobro pacjentów z różnego rodzaju ranami. Dostarcza wsparcia edukacyjnego w codziennym życiu oraz informacji z pierwszej ręki bezpośrednio od źródła. Po rejestracji na platformie LINK możesz uzyskać wsparcie w pełnym jego zakresie.

Inne aktywności na platformie to Kongresy LINK, spotkania
z ekspertami, dyskusje okrągłego stołu, webinary, seminaria i inne aktywności, w czasie których eksperci mogą zdobyć wiedzę do dalszego i optymalnego leczenia ran.

Dowiedz się więcej na temat programu LINK

Przykłady naszej oferty

Zawartość naukowa Spotkania i webinaria E-learningi

To reprezentuje symbol LINK