Szczegółowe informacje o ochronie danych dla użytkowników strony internetowej LINK


Strona internetowa LINK Leczenie Ran to platforma dedykowana specjalistom zajmującym się leczeniem ran (dalej jako „użytkownicy”) na całym świecie. Udostępniane są na niej usługi i informacje związane z leczeniem ran, takie jak wydarzenia branżowe, webinaria, e-learning i treści naukowe. Nazywamy ją globalnym centrum wiedzy na temat leczenia ran. W tym kontekście oferujemy także bezpośrednio naszym użytkownikom usługi dodatkowe, przy użyciu różnych kanałów.

W ramach świadczenia usług przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników (dalej jako „dane”). Niniejsza szczegółowa polityka prywatności zawiera informacje dla użytkowników dotyczące przetwarzania danych. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w ogólnejPolityce prywatności HARTMANN. Odsyłamy także do Polityki prywatności HARTMANN w określonych przypadkach. Jeżeli w niniejszej szczegółowej polityce prywatności nie ma informacji o określonym przetwarzaniu danych i nie ma określonego odniesienia do ogólnej Polityki prywatności HARTMANN, obowiązuje ogólnaPolityka prywatności HARTMANN

1. Rejestracja, logowanie i korzystanie

1.1 Podczas rejestracji na stronie internetowej LINK i tworzenia konta użytkownicy muszą wprowadzić następujące informacje:

Dane personalne:

 • Tytuł
 • Powitanie
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail

Informacje zawodowe:

 • Funkcja
 • Branża
 • Specjalizacja
 • Dział
 • Numer prawa wykonywania zawodu (opcjonalnie)

Dane kontaktowe:

 • Adres pocztowy
 • Kraj położenia
 • Numer telefonu
 • Numer telefonu komórkowego (opcjonalnie)

Pola w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako opcjonalne nie są wymagane.

1.2Wykorzystujemy adres e-mail w ramach procesu rejestracji na potrzeby samego procesu logowania oraz by przeprowadzić procedurę zatwierdzenia w modelu double opt-in. Po dokonaniu przez użytkowników rejestracji w ramach procesu logowania są oni identyfikowani za pomocą adresu e-mail i hasła. Ponadto wykorzystujemy adres e-mail na potrzeby zintegrowanej funkcji „zapomniane hasło”. Przetwarzanie danych następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako „RODO”).

1.3Kiedy użytkownicy rejestrują się na naszej stronie internetowej po raz pierwszy, przeprowadzamy proces dopasowywania i łączenia, by ocenić, czy informacje podane przez użytkownika występują już w naszym systemie CRM (zarządzania relacjami z Klientem), a jeśli występują, by porównać te informacje z istniejącymi danymi. Dzięki temu procesowi możemy uniknąć dublowania danych użytkowników oraz zapewnić ich poprawność i aktualność. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.f) RODO.

1.4Łączymy informacje podane przy rejestracji w jedno konto użytkownika. Ponadto wykorzystujemy dane użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług, tj. do celów rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach, webinariach, e-learningu oraz ogólnie na potrzeby zarządzania autoryzacją i kontroli dostępu, a także (w stosownych przypadkach) do celów informacyjnych lub związanych z żądaniami usunięcia danych. Przetwarzanie tych danych reguluje art.6 ust.1 lit.b) RODO.

1.5W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej przetwarzane są również następujące dane dodatkowe:

 • Adres IP
 • Data/godzina dostępu
 • Kod statusu
 • System operacyjny
 • Przeglądarka i język.

Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.f) RODO.

1.6Możemy przetwarzać dane użytkownika (w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail), jeżeli użytkownik chce korzystać z funkcji bloga na naszej stronie internetowej. Funkcja bloga umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych postów i komentowanie postów innych użytkowników. Przetwarzanie danych, konieczne do celów świadczenia tej usługi, następuje w oparciu o art.6 ust.1 lit.b) RODO. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmieniać lub usuwać posty i komentarze.

Dalsze informacje na temat gromadzenia danych towarzyszących (np. znacznik czasu, adres IP itp.) można znaleźć w ogólnejPolityce prywatności HARTMANNw punkcie „Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika”, który stosuje się odpowiednio.

1.7Wszystkie wyżej wymienione dane są przechowywane przez czas, w którym konto użytkownika pozostaje aktywne, chyba że w postanowieniach powyżej wskazano wyjątek od tej zasady lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inne okresy na usuwanie danych. Dlatego po usunięciu konta użytkownika dane związane z użytkownikiem zasadniczo nie będą już przez nas przechowywane. Dalsze informacje na temat praw użytkownika, usuwania danych itp. można znaleźć w ogólnejPolityce prywatności HARTMANNw punktach „Usuwanie, anonimizacja i przechowywanie” oraz „Prawa użytkownika”.

2. Dane przekazywane dobrowolnie

Podczas rejestracji lub później użytkownicy mogą dobrowolnie podawać dalsze dane (dalej jako „dane podane dobrowolnie”). Podanie tych danych jest opcjonalne i dotyczy przede wszystkim następujących danych:

 • Zdjęcie profilowe
 • Komentarze
 • Numer prawa wykonywania zawodu
 • Numer telefonu komórkowego

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania tych danych jest art.6 ust.1 lit.a) RODO. Przetwarzamy te dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika. Informacje na temat prawa do wycofania zgody można znaleźć w punkcie 3 ust.2 niniejszej polityki prywatności.

3. Zgoda marketingowa i na przesyłanie informacji

Wykorzystujemy dane naszych użytkowników (w szczególności adresy e-mail, adresy pocztowe i numery telefonów) do celów marketingowych lub informacyjnych, jeżeli nasi użytkownicy wyrazili stosowną zgodę. W tym celu korzystamy z następujących kanałów: e-mail, telefon i poczta. Nasze działania marketingowe i informacyjne odnoszą się do treści oferowanych na stronie internetowej, w tym wydarzeń, webinariów, e-learningu i treści naukowych. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników jest ich zgoda zgodnie z art.6 ust.1 lit.a) RODO.

Zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Od momentu otrzymania oświadczenia o wycofaniu zgody zaprzestaniemy przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody można przesłać na adres: info@linkforwoundhealing.info. Dalsze informacje na temat praw użytkownika, usuwania danych itp. można znaleźć w ogólnej Polityce prywatności HARTMANN w punktach „Usuwanie, anonimizacja i przechowywanie” oraz „Prawa użytkownika”.

4. Social media

4.1Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty kilku dostawców mediów społecznościowych (tzw. dostawców zewnętrznych). Są to komponenty Google, YouTube’a (spółka Google), Facebooka, Twittera, Instagrama (spółka Facebooka) i Vimeo. Dalsze informacje na temat komponentów ww. dostawców (z wyjątkiem Vimeo – patrz niżej) można znaleźć w ogólnej Polityce prywatności HARTMANN w punkcie „Integracja usług i treści stron trzecich”.

4.2Osadzamy filmy przy użyciu Vimeo. Ponieważ nie używamy wtyczki mediów społecznościowych, na naszej stronie umieszczamy linki do Vimeo. Użytkownik wykonuje czynność kliknięcia okna filmu lub czatu, w ten sposób aktywując dany film lub czat. Dopiero po kliknięciu przez użytkownika okna nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo w USA w celu pobrania elementów niezbędnych do wyświetlenia odpowiedniego filmu. Dzięki integracji Vimeo może również otrzymywać informacje takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny, informacje techniczne o urządzeniu, data i czas trwania wizyty. Ponadto Vimeo może otrzymywać informacje, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią podstronę tej strony internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta użytkownika Vimeo lub nie jest aktualnie zalogowany do Vimeo. Vimeo może także ewentualnie zapisywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Vimeo umożliwia też użytkownikowi korzystanie z pewnych innych funkcji, takich jak ocena lub udostępnianie filmów. Może to wymagać od użytkownika zalogowania się na jego konto w Vimeo lub u określonych stron trzecich (jak np. Facebook lub Twitter), by umożliwić powiązanie informacji podanych przez użytkownika z jego kontem. Wspomniane funkcje są udostępniane wyłącznie przez Vimeo i ww. strony trzecie, a użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z tych funkcji. Nie znamy treści informacji gromadzonych przez Vimeo lub strony trzecie i nie mamy kontroli nad ich wykorzystaniem. W celu ograniczenia przesyłania danych do Vimeo, domyślnie używamy opcji „bez śledzenia” (DNT). Ustawienie to zablokuje odtwarzaczowi możliwość śledzenia wszelkich danych dotyczących sesji, w tym wszystkich plików cookie i statystyk.

Dostawca: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA
Polityka prywatności:
https://vimeo.com/privacy