Authors
Read Position Document

Wprowadzenie:

Każda rana może ulec zakażeniu. W tradycyjnym ujęciu leczenie zakażonych ran – i zarządzanie ryzykiem zakażenia – polega na stosowaniu miejscowych środków przeciwdrobnoustrojowych (np. kremów lub opatrunków) lub antybiotyków (leków). Celem tych terapii jest zwalczanie bakterii wywołujących infekcję.

Warto jednak przypomnieć, jak poważnym i wciąż narastającym problemem w ochronie zdrowia jest oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Innymi słowy, stale rośnie liczba gatunków bakterii opornych na leczenie. Aby ograniczyć ten problem, należy dążyć do ograniczenia ilości przepisywanych leków przeciwdrobnoustrojowych i antybiotyków, by w ten sposób przeciwdziałać nieskuteczności leczenia. Jest to strategia walki z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe zwana „zarządzaniem środkami przeciwdrobnoustrojowymi”. Ważne jest, abyśmy wszyscy podjęli starania o ograniczenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w przeciwnym razie nasza zdolność do leczenia infekcji zmniejszy się, a wzrośnie poziom

śmiertelności i częstości występowania ciężkich powikłań. Opatrunki niezawierające substancji czynnych (ang. non-medicated wound dressings, w skrócie NMWD) są skuteczne w leczeniu zakażeń ran bez konieczności stosowania miejscowych środków przeciwdrobnoustrojowych lub antybiotyków, a ich mechanizm działania jest oparty na procesach fizycznych i interakcjach chemicznych. Opatrunki NMWD odgrywają istotną rolę w leczeniu zarówno ostrych, jak i przewlekłych ran, redukują obciążenie biologiczne, a jednocześnie nie przyczyniają się do powstawania oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR).


Ten dokument przedstawia stanowisko WUWHS, które uwzględnia innowacyjne perspektywy i nowe informacje o roli opatrunków NMWD oraz sposobów ich wykorzystania w zwalczaniu AMR w zakażonych ranach. Dokument składa się z trzech sekcji, w których przedstawiono wytyczne

dotyczące:

  • Charakterystyki opatrunków NMWD
  • Roli opatrunków NMWD w profilaktyce i leczeniu zakażeń ran
  • Dowodów klinicznych uzasadniających stosowanie opatrunków NMWD.

Treść naukowa
Treść naukowa

Rola opatrunków niezawierających substancji czynnych w leczeniu zakażeń rany

Approx. reading time: 100 min

Pages: 32

Język: PL

Opublikowane w: Wounds International

UK

2020

Autorzy

  • World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016

Odniesienie do cytatu

World Union of Wound Healing Societies (2020) The role of non-medicated dressings for the management of wound infection. London: Wounds International. Available at: www.woundsinternational.com

Nowy dokument dotyczący stanowiska WUWHS

Rola opatrunków niezawierających substancji czynnych w leczeniu zakażeń rany

Pobierz  Download PDF
Przeczytaj więcej na ten temat
Uzyskaj dostęp do ponad 200 abstraktów naukowych, publikacji, webinarów i E-Learningu, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat leczenia ran.

Może Cię również zainteresować

Related content