LINK Treść naukowa

Owrzodzenie odleżynowe

Treść naukowa

Owrzodzenie odleżynowe

Topics
Rany ostre, Rany przewlekłe, Skomplikowane rany, Trudno gojące się rany, Incontinence Management, Jakość życia pacjenta
Author(s)
piel. Helena Kozak

Wprowadzenie:

Rany przewlekłe, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, stanowią duże wyzwanie zarówno dla samego chorego, jak i personelu medycznego. Często są to rany tłuczone, którym towarzyszy uszkodzenie, zmiażdżenie naczyń krwionośnych na znacznej powierzchni, co w istotny sposób upośledza proces gojenia. Nierzadko pacjenci to osoby niedołężne, wymagające stałej opieki i zaangażowania opiekunów w proces gojenia rany.

Dowiedz się więcej na te tematy

Uzyskaj dostęp do ponad 200 abstraktów naukowych, publikacji, webinariów i e-learningu, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat leczenia ran.

You might be interested in