LINK Treść naukowa

Odleżyna pięty

Treść naukowa

Odleżyna pięty

Language
PL
Author(s)
Jerzy Niewiara

Streszczenie

Owrzodzenia odleżynowe to zmiany tkanek powstałe w wyniku przewlekłego ucisku w okolicy wyniosłości kostnej. Stały, permanentny ucisk, brak zmian pozycji, niedopasowana dieta czy brak należytej uwagi przy przenoszeniu pacjenta razem dają znaczne ryzyko powstania odleżyny, która pogłębia się wraz z utrzymującymi się miejscowymi przeszkodami w procesie gojenia - najczęściej brakiem odpowiedniego odciążenia.

Autorzy

Jerzy Niewiara
Specjalista chirurgii ogólnej

Dowiedz się więcej na te tematy

Uzyskaj dostęp do ponad 200 abstraktów naukowych, publikacji, webinariów i e-learningu, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat leczenia ran.

You might be interested in