LINK Treść naukowa

Pacjentka z raną przewlekłą pourazową

Treść naukowa

Pacjentka z raną przewlekłą pourazową

Language
PL
Author(s)
Barbara Mickiewicz

Streszczenie

Rany przewlekłe, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, stanowią duże wyzwanie zarówno dla samego chorego, jak i personelu medycznego. Często są to rany tłuczone, którym towarzyszy uszkodzenie, zmiażdżenie naczyń krwionośnych na znacznej powierzchni, co w istotny sposób upośledza proces gojenia. Nierzadko pacjenci to osoby niedołężne, wymagające stałej opieki i zaangażowania opiekunów w proces gojenia rany.

Autorzy

Barbara Mickiewicz
Specjalista chirurg, Szpital Wojewódzki im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łomży

Dowiedz się więcej na te tematy

Uzyskaj dostęp do ponad 200 abstraktów naukowych, publikacji, webinariów i e-learningu, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat leczenia ran.

You might be interested in