LINK Treść naukowa – Publikacja przypadków klinicznych

Zastosowanie systemu jednoczęściowego convex soft w przypadku ileostomii

Treść naukowa

Zastosowanie systemu jednoczęściowego convex soft w przypadku ileostomii

Typ
Publikacja przypadków klinicznych
Language
PL
Author(s)
Elżbieta Kijowska

Wprowadzenie

Studium przypadku prezentuje działanie pielęgniarskie skierowane na pacjenta, jego komforcie fizycznym i psychicznym. Bohaterem case study jest Pani Barbara (74 l.), która mimo nowej rzeczywistości w jakiej znalazła się po wyłonieniu stomii, pragnie żyć i funkcjonować jak przed zabiegiem. W powrocie do pełnej sprawności i samodzielności towarzyszy jej pielęgniarka, ekspertka zajmująca się wiele lat pacjentami ze stomią.

Abstract

This case study presents actions undertaken by a nurse in order to improve the patient’s mental and physical comfort. The main character of the case study is Ms Barbara (74 years old) who, despite the new reality in which she found herself after stoma operation, wants to live and function as before. In her return to full fitness and independence she is assisted by a nurse, an expert in the field of stoma care who has been working with stoma patients for many years.

Autorzy

Elżbieta Kijowska
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, ekspertka w zakresie opieki nad chorymi ze stomią.

Dowiedz się więcej na te tematy

Uzyskaj dostęp do ponad 200 abstraktów naukowych, publikacji, webinariów i e-learningu, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat leczenia ran.

You might be interested in