LINK Esemény

V. NPWT Tudományos Szakmai Nap

Esemény

V. NPWT Tudományos Szakmai Nap

Nyelv
HU
Publikálás éve
2022
Szervezet
Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület, Semmelweis Egyetem Sebészeti Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

A Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület valamint a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika közös szervezésben –az Egészségügyi Államtitkár főtámogatásával és a HARTMANN kizárólagos támogatásával – november 16-án tartotta V. Tudományos Konferenciáját. Az alábbiakban Prof. Dr. Harsányi László összefoglalóját olvashatják. A rendezvény előadásait és a bemutatott posztereket az Egyesület oldalán tekinthetik meg.

20 éves az NPWT azaz a negatívnyomású sebkezelés két évtizede van jelen Magyarországon…

A 2022. 11. 16-án lezajlott V. NPWT Szakmai Nap összefoglalója

A negatív nyomású sebkezelés (Negative Pressure Wound Therapy = NPWT) a sebek kórélettanát szem előtt tartó, lényegileg invazív sebkezelési technika, amelynek rohamos terjedése észlelhető az 1990-es évek eleje óta világszerte, illetve egyre szélesedő szakmai körben. Míg kezdetben szinte kizárólag nagy lágyrész-hiányok eseteiben alkalmazták, az ezredfordulóra rutinná vált a diabeteses lábsebek, a Fournier-gangrénás betegek, illetve a hasűri szeptikus folyamatok ellátásában. Legújabban megjelent a gasztroenterológiaban is, mint endoluminális/endocavitális alkalmazás, sőt – ’horribile dictu’ – a szemészeti (intraorbitális) ellátásban is.[1]

Magyarországon 2016-ban néhány lelkes, a technika alapjait már ismerő szakember életre hívta a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesületet, amely 2022.11.16-án immár V. Hazai NPWT Tudományos Szakmai Napját szervezte meg a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájával közösen. Már egy éve - a IV. Tudományos Napon – is látható volt, hogy több olyan szakmai műhely működik hazánkban is, ahol a módszer egyszerű alkalmazásán túl koncepciózus, struktúrált (prospektív, kotrollált) klinikai vizsgálatok is megindultak. Az egészségtudományi Doktori Iskolákban az NPWT-koncepcióhoz kapcsolódó témák jelentek meg. Nem meglepő tehát, hogy idén a száznál több regisztrált résztvevő 50-nél több, kb. fele-fele arányban szóbeli, illetve poszter-formájú szakmai beszámolót követhetett végig. Mindez már önmagában bizonyítja, hogy a módszer „nagykorúvá” vált hazánkban is. Miután az előadásokat követő élénk viták során az tisztázódott, hogy az első magyar beteg 2002-ben részesült NPWT sebkezelésben, így a rendezvénnyel egyúttal az eljárás 20. születésnapját is „megünnepelhettük”.

A rendezvény fővédnöke, Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár köszöntőjében az innovatív eljárás aktuális helyzetéről a következőket mondta:„A vonatkozó szakirodalmi adatok az elért eredményekről mind a hatékonyság, mind a gazdaságosság terén igazán figyelemre méltóak: gyorsabb gyógyulást, kevesebb fertőzést, alacsonyabb költségeket és magasabb életminőséget ígér az új eljárás. Ugyanakkor számos fontos kérdés még továbbra is vizsgálatra, vagy megerősítésre vár. Milyen esetekben használható még? Hol hatékonyabb, hol várható kevesebb eredmény tőle? Mivel lehet növelni a hatékonyságát? Mennyire és hol érdemes alkalmazni, és hol ultimum refugium?”.

A Szakmai nap két bevezető előadással indult. A konferencia szakmai házigazdája nevében dr. Bánky Balázs adott áttekintést a legfrissebb irodalmi adatok és hazai alkalmazási tapasztalatok birtokában. Előadásának fő gondolatait kérdésekként fogalmazta meg.“Mit mentünk az NPWT-vel: funkciót, életet, időt, pénzt – vagy mindezt együtt? Végzünk-e elegendő kutatást a témában, és mit kutatnak mások? A hazai finanszírozási helyzetben lehet-e volument/léptéket ugrani (azaz az ellátási területet, betegszámot szignifikánsan emelni)? Hogyan lehet hazai viszonyokra adaptált költséghatékonysági elemzéseket végezni?”.Dr. Várhelyi Levente orvos-ezredes, a Magyar Honvédség fősebésze pedig a magyar békefenntartó katonai jelenlét során, éles háborús helyzetekben szerzett tapasztalatokról számolt be, megállapítva, hogy az NPWT technika az elsőkörös katasztrófa-helyzeti ellátásban jelentősen felgyorsítja a sérültek ellátását, növelve túlélési esélyeiket.

Nem véletlen tehát, hogy szinte valamennyi, az államtitkári köszöntőben is felsorolt szakmai dilemma állt a konferencia középpontjában is. A prezentációk nagy része utólag 4 kiemelt kérdéskörbe sorolható; az így csoportosított előadások legfőbb üzeneteit – szerzőik nevének feltüntetésével – alább tesszük közzé:

1. A korábbiakhoz képest kiemelt betegszámú közlésekkel jelent meg agyermekgyógyászat/gyermeksebészet, illetve a bőrgyógyászat,amely területekről eddig inkább csak esetbeszámolók mutattak be kezdeti tapasztalatokat. Az előadások néhány kiemelt gondolata:

• Az NPWT jó eredménnyel használható gyereksebészeti esetekben is. Emellett esetünkben kiemelendő a folyamatos multidiszciplináris gondolkodás: az intenzív terápia, gyereksebészet, általános sebészet, plasztikai sebészet együttműködése.(Dr. Csüllögh Péter)
• Az NPWT sebgyógyulásra kifejtett pozitív hatása, valamint a nyomáscsökkentő sajátossága miatt fontos kiegészítője lehet a nagyméretű hasfali defektussal született gyermekek terápiájának. A bemutatott esetben az NPWT segítségével áthidalható volt az újszülött kezelésének legkritikusabb időszaka.(Dr. Kardos Dániel)
• A végtagi kompartment szindróma kezelése, illetve az emiatt elvégzett fasciotomiás seb zárása céljából gyermekkorban elsőként választandó és szövődményes esetekben is alkalmazható eljárás.(Dr. Bóta Balázs)

2. A hazai viszonyok között szinte teljesen új szempontként jelent meg azNPWT profilaktikus célú alkalmazásaaz ún. tiszta (nem-kontaminált) műtétekben, a fertőzéses szövődmények (SSI = surgical site infection) kivédése céljából. Az alábbi megfigyelések az eljárás hatékonyságát vitathatatlanul alátámasztják; a jövőben azonban elfogulatlan költséghatékonysági elemzésekre lesz szükség ahhoz, hogy az ebben a javallati körben való alkalmazásának célszerűségét meg lehessen ítélni.
• A zárt műtéti seben történő negatívnyomás-terápia alkalmazása a posztoperatív 7. napig jelentősen csökkentheti a műtéti sebfertőzések, sebgyógyulási zavarok előfordulását.(Dr. Benkő László)
• A potenciálisan szeptikus műtéti terület előkészítésében nagy szerepe van a negatívnyomás-terápiának: egyszerűsíti az ellátást, továbbá biztonságosabbá teszi azt, így a plasztikai rekonstrukcióban is alapvető helyet követel.(Dr. Jancsó Máté)
• Az incisionalis NPWT alkalmazása magas fertőzési kockázattal járó betegek esetében lehet hatékony a SSI megelőzésében.(Dr. Révész Erzsébet)

3. A legnagyobb esetszámokat természetesen akrónikus és/vagy szövődményes sebekNPWT-kezelésével foglalkozó sebész, bőrgyógyász kollégák mutatták be.

• A cruralis szintű amputatiohoz társuló relatíve gyakori szövődmény arány ideális célpontja lehet ennek a technikának alkalmazására.(Dr. Lakatos Lóránd)
• Az NPWT kezelés megmentette a végtagot. Azonban minden egyes esetben szükséges szem előtt tartani a negatív nyomás terápia alkalmazásának határait, fontos egyéni, személyre szabott mérlegelést végezni.(Dr. Mihály Izabella)
• A lágyékhajlatban kialakult érprotézis-fertőzések miatti végtagvesztések gyakoriságát a negatívnyomás terápia helyes alkalmazása hatékonyan csökkentheti a graft megtartásával.(Dr. Gadácsi Melinda)
• Az évek óta krónikusan nem gyógyuló hydradenitis kezelése során a vákuum terápia eredményezett gyógyulást.(Dr. Bernscherer Gyöngyi)
• A negatív nyomással végzett sebkezelés különösen alkalmas eljárás a magas hozamú enteroathmosphericus sipolyok ellátására, a fistulák hozamának kontrolljára, s mielőbbi megkezdésével megelőzhető a súlyosabb szövődmények kialakulása.(Dr. Elhag Feisal János)
• Az NPWT proaktív, minél korábbi terápiás bevezetése drámaian javítja a hatékonyságot a felső tápcsatornai anasztomózis elégtelenségek ellátásában. További előrelépés attól vártható, ha nem csak ultimum refugiumként tekintünk a negatív nyomás terápiára(Dr. Bán Kinga, Dr. Bennemann Stephan)

4. A magyar finanszírozási körülmények, a zárt egészségbiztosítási kassza okán aligha meglepő, hogy sok előadó foglalkozott az NPWT kezelés költséghatékonysága kérdésével is. A rendkívül kiszélesedett javallati körben való, szakmailag indokolt és meggyőző eredményeket hozó alkalmazás ugyanis még rengeteg, sokféle szempontú egészséggazdasági elemzést igényel ahhoz, hogy a szakmapolitika illetve a finanszírozó számára döntéseket megalapozó adatokat lehessen szolgáltatni.

• A közép-súlyos, súlyos esetekben való használata és egyre szélesebb körben való elterjedése a költséghatékonyság és a terápiás hatékonyság szempontjából egyaránt fontos.(Dr. Bánvölgyi András)
• A betegnek a tartós, eredménytelen konzervatív terápia felesleges kiadásokkal járt, mely elkerülhető lett volna, ha elsődlegesen vákuum terápiát alkalmaznak.(Dr. Bernscherer Gyöngyi)
• Adatbázisunkat folyamatosan bővítjük, egyúttal tervezzük az NPWT kezelés eredményeit és költségeit egyéb terápiás lehetőségekkel összehasonlítani.(Dr. Báthori Eszter)

A Szakmai nap utolsó szakmai előadójaként Dr. Cserháti Péter, a rehabilitációs orvoslás vezető szakembere meglepő adatokkal szolgált arról, hogy súlyos, roncsolt lágyrészsérülések után olykor sokhónapos, komplex rehabilitációra szorulók funkcionális és esztétikai szempontból mennyit profitálnak a negatívnyomás terápiából.

A konferencia zárásaként a résztvevők a közeljövő legfontosabb szakmai céljaiként jelölték meg egy nemzeti NPW-regiszter kialakítását, irányelv-fejlesztés kezdeményezését, valamint – elsősorban távoktatás (E-learning, oktató videók, webinárok szervezése stb.) formájában – a korszerű sebkezelési gyakorlatot bemutató graduális illetve posztgraduális képzés szorgalmazását.

[1] EWMA document J Wound Care Vol 26 No3 Suppl. 2017

A rendezvényen elhangzott előadások, bemutatott poszterek valamint az NPWT terápiával kapcsolat tovább információk és esetbemutatások elérhetők awww.npwt.huoldalon.

Bővebben ezekről a témákról

Több mint 200 tudományos összefoglalóhoz, publikációhoz, webináriumhoz és E-learninghez férhet hozzá, hogy bővítse a sebkezeléssel kapcsolatos ismereteit.

You might be interested in