LINK for Wound Healing

Felhasználási Feltételek

Felhasználási feltételek a LINK for Wound Healing weboldal magyarországi aloldalához

Legutolsó verzió: 2021. szeptember 9.

A Weboldal magyar nyelvű lokális aloldalának, a www.linkforwoundhealing.info linknek a tartalmáért felel:
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
Telefon: +36 23 530 900
Fax: +36 23 530 905
E-mail: info@hu.hartmann.info

A HARTMANN AG működteti, üzemelteti a www.linkforwoundhealing.info/hu-hu Weboldalt:
Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim
Németország

Tel.: +49 7321 36 0
Fax: +49 7321 36 3636
Email: info@linkforwoundhealing.info

A www.linkforwoundhealing.info egy olyan weboldal (a továbbiakban: Weboldal), amely a világszerte a sebellátás területén dolgozó szakembereknek szól. Annak érdekében, hogy a magyar felhasználók számára közvetlenül elérhetőek legyenek a Weboldalon megjelelő tartalmak. A Weboldal, mint domain alatt a HARTMANN-RICO Hungária Kft. a www.linkforwoundhealing.info/hu-hu linken (a továbbiakban: Magyar aloldal) lokális oldallal rendelkezik. A Weboldal, és a Magyar aloldala sebellátással kapcsolatos szolgáltatásokat és információkat nyújt, ilyenek például az ágazat-specifikus események, webinárok, az e-learning kurzusok és a tudományos tartalmak. A HARTMANN AG kezeli a Weboldal felhasználói beállításait, valamint a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra történő feliratkozásokat és leiratkozásokat, míg a HARTMANN-RICO kezeli a Magyar aloldal felhasználói beállításait, valamint a Magyar aloldalhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra történő feliratkozásokat és leiratkozásokat

1. A felelősség kizárása és a felhasználási feltételek elfogadása, az ajánlat megváltoztatása, a működés megszüntetése, a hozzáférés blokkolása
A Magyar aloldal tartalma és kialakítása a felhasználó számára ismert az adatkezelésre vonatkozó szabályzat alapján. A HARTMANN-RICO – tekintettel arra, hogy mint a HARTMANN AG leányvállalata, kötelezettségekkel tartozik a HARTMANN AG felé – nem vállal felelősséget a HARTMANN AG által nyújtott információk és szolgáltatások aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért.

A HARTMANN-RICO-nak a nyújtott információk és szolgáltatások használata vagy nem használata által vagy helytelen és hiányos információk és szolgáltatások használatával okozott anyagi vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelőssége alapvetően kizárt, feltéve, hogy a HARTMANN-RICO részéről nem merül fel bizonyítható szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő hiba. A Magyar aloldalon található valamennyi ajánlat változhat és nem kötelező érvényű. A HARTMANN-RICO kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az egyes részeket vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje. A HARTMANN-RICO jogosult a Magyar aloldal működését részben vagy egészben bármikor megszüntetni. Ebben a tekintetben a HARTMANN-RICO nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Magyar aloldal zavartalan elérhetőségéért.

2. A HARTMANN AG és a HARTMANN-RICO jogosult továbbá előzetes értesítés és indoklás nélkül bármikor letiltani a Magyar aloldalhoz vagy a Weboldalhoz való hozzáférést.

3. Weboldal hozzáférés, felhasználói kötelezettségek, a felhasználói adatok használata, felhasználói profil törlése
Biztonsági okokból és az üzleti tranzakciók védelme érdekében a Weboldal és a Magyar aloldal bizonyos részeihez kizárólag regisztrált felhasználóink férhetnek hozzá. A Weboldal és a Magyar aloldal fent említett részei jelszóvédettek.
A Weboldal és a Magyar aloldal minden más része felhasználói regisztráció nélkül is elérhető.

A HARTMANN-RICO fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználótól megtagadja a hozzáférést a Magyar aloldalhoz vagy annak egyes részeihez vagy területeihez, ideértve a már regisztrált felhasználókat is, saját belátása szerint bármikor és indokolás nélkül. A fentiek különösen akkor érvényesek, ha a felhasználó
• hamis személyazonosságot használt mások félrevezetésére;
• megsérti ezeket a szerződési feltételeket, vagy figyelmen kívül hagyja a felhasználói adatokkal kapcsolatos gondossági kötelezettségét.

5. Az információk, szoftverek és dokumentációk használati joga
The use by HARTMANN of the information, software and documentation made available on the LINK Website as well as updates thereof ("LINK Contents") is subject to the present terms of use, whereby separately agreed license terms always take precedence over these terms of use.

HARTMANN grants the user a simple, non-transferable and non-alienable right to use the LINK Website contents to the extent agreed between HARTMANN and the user or, in the absence of such an agreement, to the extent of the purpose obviously pursued by HARTMANN in providing the LINK contents.

The user will not pass on the LINK contents to third parties or make it accessible in any other way. Insofar as there are no mandatory statutory provisions to the contrary, the user may not modify, disassemble, reverse engineer or decompile LINK content.

The LINK content is protected by copyright laws, international copyright treaties and other intellectual property laws and conventions, and the user is obligated to comply with these laws and conventions. In particular, user shall not remove any alphanumeric codes, trademarks or copyright notices from the LINK content.

5. Responsibility for posted content, right of deletion, copyright and trademark law
A Weboldalon és a Magyar aloldalon elérhető információk, szoftverek és dokumentációk HARTMANN AG és/vagy HARTMANN-RICO általi felhasználása, valamint azok frissítései („Link Tartalmak”) a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartoznak, azzal, hogy a külön megállapodott licencfeltételek mindig elsőbbséget élveznek a jelen felhasználási feltételekkel szemben.

A HARTMANN AG és a HARTMANN-RICO egyszerű, nem átruházható és elidegeníthetetlen jogot biztosít a felhasználónak a LINK Weboldal tartalmának használatához a HARTMANN és a felhasználó közötti megállapodás szerinti mértékben, vagy ilyen megállapodás hiányában a HARTMANN által a LINK tartalmának biztosításával során nyilvánvalóan követett cél mértékéig.

A felhasználó a regisztrációhoz kötötten elérhető Link tartalmakat nem adhatja át harmadik félnek, vagy más módon nem teheti azokat hozzáférhetővé. Amennyiben az ellenkezőjére nézve nincsenek kötelező érvényű törvényi rendelkezések, a felhasználó nem módosíthatja, nem bonthatja szét, nem változtathatja meg és nem fejtheti vissza a Link tartalmakat.

A Link tartalmakat szerzői jogi törvények, nemzetközi szerzői jogi egyezmények és más szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik, és a felhasználó köteles betartani ezeket a törvényeket és egyezményeket. A felhasználó különösen nem távolíthat el semmilyen alfanumerikus kódot, védjegyet vagy szerzői jogi megjegyzést a Link tartalmakról.

6. Felelősségvállalás a megjelenített tartalmakért, a törlés joga, szerzői jog és védjegyjog
Minden olyan tartalom, amelyet a felhasználó elhelyez a Linken (pl. bejegyzések, hozzászólások stb.), és amelyeket a HARTMANN-RICO biztosít, kizárólag az egyéni felhasználó felelősségi körébe tartozik. A HARTMANN-RICO nem vonható felelősségre az alkalmazandó hatályos jogszabályok felhasználó általi megszegéséért. A HARTMANN-RICO azonban fenntartja a jogot, hogy törölje a jogszabályi rendelkezését sértő tartalmakat (különösen más felhasználók személyiségi jogainak megsértése esetén) bármikor, előzetes értesítés nélkül.

A Link tartalmakban említett és adott esetben harmadik felek védelme alá tartozó összes védjegy és egyéb iparvédelmi jog korlátozás nélkül az alkalmazandó védjegyjog rendelkezései és a bejegyzett tulajdonos tulajdonjogának hatálya alá tartoznak. A védjegy puszta megemlítése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai. A HARTMANN-RIVO által létrehozott, közzétett tartalmak szerzői joga kizárólag a HARTMANN-RICO-nál marad. A HARTMANN-RICO előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a szerzői joggal védett művek sokszorosítása vagy bármilyen más módon történő felhasználása.

7. További felhasználói kötelezettségek
A Weboldal és a Magyar aloldal felkeresésekor a felhasználónak tilos
• kárt okoznia vagy megsértenie harmadik személyek személyes jogait;
• szellemi tulajdont vagy más tulajdonjogokat sérteni;
• rosszindulatú programokat, például vírusokat, trójaiakat, férgeket, kémprogramokat vagy más rosszindulatú programokat tartalmazó tartalmakat feltölteni, tárolni vagy terjeszteni
• olyan hiperhivatkozásokat vagy tartalmakat feltölteni, tárolni vagy terjeszteni, ami illegális, sérti a titoktartási kötelezettségeket, vagy amelyre a felhasználó nem jogosult;
• reklámanyagokat vagy kéretlen e-maileket („spam”) terjeszteni, beleértve a vírusokra, hibákra stb. vonatkozó hamis figyelmeztetéseket.

Ha a felhasználó megszegi a fent említett felhasználási feltételekből eredő kötelezettségeit, a Magyar aloldalhoz való hozzáférését a HARTMANN-RICO azonnal blokkolja, más jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül.

8. A felelősség kizárása
A külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében („webdokumentum”), amelyek nem tartoznak a HARTMANN AG vagy a HARTMANN-RICO felelősségi körébe, a HARTMANN-RICO csak abban az esetben felel, ha a HARTMANN-RICO ismeri a tartalmat, és technikailag lehetséges és észszerű lenne, hogy a HARTMANN-RICO megakadályozza a külső weboldalakon történő illegális tartalom használatát. Amennyiben az egyes felhasználók közvetlen vagy közvetett linkeket hozhatnak létre, maguk a felhasználók felelősek annak biztosításáért, hogy a hivatkozás időpontjában ne lehessen illegális tartalmat azonosítani a külső weboldalakon. A HARTMANN-RICO nincs hatással a tartalom jelenlegi és jövőbeli kialakítására vagy a külső weboldalak szerzőségére. Ezért a HARTMANN-RICO kifejezetten elhatárolódik a külső weboldalak jelenlegi és jövőbeli tartalmától és szerzőségétől.

A Magyar aloldal harmadik felek által szolgáltatott információkat vagy adatokat tartalmazhat. A HARTMANN-RICO nem vállal felelősséget az ilyen harmadik fél általi információkért és adatokért.

9. Anyaghibák vagy jogcímbeli hiányosságok
A Link tartalmak minőségi vagy jogcímbeli hibáira vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy felelősség kizárt, beleértve a pontosságra, a teljességre, az eladhatóságra és/vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat, kivéve a szándékos kötelezettségszegés, súlyos gondatlanság, személyi sérülés vagy halál eseteit.

A Link tartalmak általános leírásokat tartalmazhatnak a HARTMANN AG és a HARTMANN-RICO egyes termékeinek technikai lehetőségeiről, amelyek egyedi esetekben nem mindig állnak rendelkezésre (pl. termékváltozások miatt). Ezek az általános leírások a teljesség vagy a helyesség kötelezettsége nélkül értendők. Az ilyen általános leírásokat továbbá nem szabad szerződéses garanciának tekinteni, és a felhasználó elfogadja, hogy a termékek előírt teljesítménye megfelel a szerződés megkötésekor megállapított teljesítménynek.

10. Adatvédelem
A regisztráció során a HARTMANN-RICO által gyűjtött személyes adatokat a felhasználónak teljeskörűen és helyesen kell megadnia, a szükséges mértékben. Helytelen információk vagy a személyes adatok változása esetén ezeket a felhasználónak vagy a felhasználó kérése esetén a HARTMANN-RICO-nak haladéktalanul ki kell javítania.

Arra vonatkozó információ, hogy mely személyes adatokat gyűjti és kezeli a HARTMANN-RICO az adott felhasználóról és milyen célból, a www.linkforwoundhealing.info/hu-hu oldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban, és az általános HARTMANN adatvédelmi szabályzatban található. Itt a felhasználó tájékoztatást kap személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól is.

A HARTMANN-RICO jogos érdekeinek védelme érdekében és a jogszabályi előírások alapján a felhasználók személyes adatai szükség esetén a felhasználói kapcsolat megszűnése után is kezelhetők a visszaélések tisztázása és jogi felelősségre vonás céljából, és továbbíthatók a bűnüldöző hatóságoknak és azon harmadik feleknek, akiknek a jogait megsértették, ha tényleges jelei mutatkoznak az ilyen visszaélésnek, amelyet dokumentálni kell.

11. Joghatóság helye
A Link használatával kapcsolatban felmerülő viták joghatósága Budapest, feltéve, hogy az adott szerződéses jogviszonyban részt vevő felek, felhasználók a magyar joghatóság hatálya alá tartoznak.

12. Joghatóság helye
Részleges érvénytelenség, jelen felhasználási feltételek módosítása, alkalmazandó jog, szállítási és fizetési feltételek alkalmazhatósága

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy érvénytelenné válik, vagy hiányosság található a jelen Felhasználási feltételekben, ez nem érinti a jelen Felhasználási feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen feltétel helyett és az esetleges hiányosságok pótlására a törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha egy feltétel érvénytelensége a feltételben meghatározott teljesítmény vagy idő (időszak vagy határidő) mértékén alapul, a feltételhez legközelebb eső, jogilag megengedett feltétel lép a helyébe.
A HARTMANN-RICO fenntartja a jogot arra, hogy ezen felhasználási feltételeket bármikor és indoklás nélkül, egyoldalúan megváltoztassa.

A jelen Felhasználási feltételekre kizárólag a magyar jog – különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – az irányadó, az Egyesült Nemzetek 1980.04.11-én elfogadott, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával (ENSZ Értékesítési Egyezmény).