LINK for Wound Healing

Informacje prawne

Posledná aktualizácia: 18. marca 2021

Odpowiedzialność za polską stronę internetową LINK https://www.linkforwoundhealing.info/pl-pl

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

Tel.: + 48/42/ 225 22 60
Fax: +48/42/ 209 46 41
E-Mail: info@linkforwoundhealing.info

Odpowiedzialność za polską stronę internetową LINKhttps://www.linkforwoundhealing.info/

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Germany

Phone: +49-7321-36-0
Fax: +49-7321-36-3636
E-Mail:info@linkforwoundhealing.info

Pełnomocnik/Zarząd:
Britta Fuenfstueck (chair)
Stefan Grote
François Georgelin
Stefan Müller

Rejestr handlowy:
HRB 661090 Amtsgericht Ulm (Germany)

Numer identyfikacji podatkowej:
DE 145 566 683

WEEE-Reg.Nr.: DE 26216897