LINK for Wound Healing

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dla użytkowników serwisu internetowego LINK dotyczące ochrony danych

Nasz serwis internetowy Link for Wound Healing jest platformą poświęconą specjalistom z zakresu leczenia ran (zwanych dalej „użytkownikami”) na całym świecie. Nasz serwis oferuje usługi i zawiera informacje dotyczące leczenia ran, takie jak wydarzenia branżowe, szkolenia e-learningowe oraz materiały naukowe. Nazywamy go globalnym centrum wiedzy specjalistycznej na temat leczenia ran. W tym kontekście oferujemy bezpośrednio naszym użytkownikom także dodatkowe usługi za pośrednictwem różnych kanałów.


W związku ze świadczeniem przez nas usług dokonujemy przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) otrzymanych od naszych użytkowników. Niniejsza szczegółowa polityka prywatności zawiera informacje dla naszych użytkowników dotyczące przetwarzania danych. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w naszej ogólnej polityce prywatności firmy HARTMANN. Odsyłamy także użytkowników do polityki prywatności firmy HARTMANN w indywidualnych przypadkach. W przypadku, gdy w niniejszej polityce prywatności brak informacji na temat indywidualnego przetwarzania danych oraz brak indywidualnego odniesienia do naszej ogólnej polityki prywatności firmy HARTMANN, obowiązuje nasza ogólnageneral polityce prywatności firmy HARTMANN.

1. Rejestracja, logowanie i korzystanie
1.1 Rejestrując się w serwisie LINK i tworząc konto, użytkownicy muszą podać następujące informacje:
Dane osobowe:
Tytuł
Zwrot grzecznościowy
Imię i nazwisko
Adres e-mail

Informacje dotyczące zawodu:
Stanowisko
Miasto
Kod pocztowy
Firma/instytucja

Pola w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako opcjonalne nie są obowiązkowe.

1.2 Adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji jest wykorzystywany przez nas na potrzeby procesu logowania oraz do przeprowadzania procedury podwójnej zgody. Po rejestracji w ramach procesu logowania dokonujemy identyfikacji użytkowników na podstawie adresu e-mail i hasła. Ponadto wykorzystujemy adres e-mail do celów zintegrowanej funkcji „przypominania hasła”. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”).

1.3 Gdy użytkownicy rejestrują się w naszym serwisie po raz pierwszy, przeprowadzamy proces łączenia danych (ang. match-and-merge), aby ocenić, czy informacje podane przez użytkownika znajdują się już w naszym Systemie Zarządzania Relacjami z Klientami, i jeżeli tak jest – w celu porównania podanych informacji z posiadanymi przez nas danymi. Proces ten umożliwia nam zagwarantowanie, że dane użytkownika nie zostaną wprowadzone podwójnie oraz że są poprawne i aktualne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.4 Łączymy informacje podane w trakcie rejestracji w ramach jednego konta użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy dane użytkownika w stopniu koniecznym do świadczenia przez nas usług, tj. w celu zapisów na imprezy, webinary, szkolenia e-learningowe i uczestniczenia w nich oraz do celów ogólnego zarządzania upoważnieniami i kontroli dostępu (jeżeli dotyczy) w zakresie wniosków o podanie informacji i ich usunięcie. Do przetwarzania danych zastosowanie mają postanowienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

1.5 Aby śledzić różne czynności wykonywane w serwisie w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika, oferowania usług dostosowanych do potrzeb klienta oraz do celów statystycznych, generujemy tak zwane Identyfikatory Kampanii, które są następnie łączone z poszczególnymi kontami użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.6 W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania samego serwisu przetwarzane są także następujące dane:

Adres IP
Data/godzina dostępu
Kod stanu
System operacyjny
Przeglądarka i język
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.7 Możemy przetwarzać dane użytkownika (w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail), jeżeli użytkownik chce skorzystać z funkcji bloga w naszym serwisie. Funkcja naszego bloga umożliwia użytkownikom tworzenie własnych postów oraz publikowanie komentarzy pod postami innych użytkowników. Podstawą przetwarzania danych w celu zaoferowania tej usługi są postanowienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Użytkownicy mogą zmieniać i usuwać posty i komentarze w dowolnym momencie. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia danych towarzyszących (np. znacznika czasowego, adresu IP itp.) można znaleźć w naszej obowiązującej ogólnejpolityce prywatności firmy HARTMANN pod nagłówkiem „gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika”.

1.8 Wszystkie wyżej wymienione dane są przechowywane przez okres, w którym konto użytkownika pozostaje aktywne, o ile wyjątku od tej zasady nie określono w powyższych postanowieniach czy też w obowiązujących przepisach prawa, określających inne okresy usuwania danych. Zatem w przypadku usunięcia konta użytkownika zasadniczo dane związane z użytkownikiem nie będą przez nas dalej przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące praw użytkownika oraz usuwania danych itp. podano w naszej ogólnej pod nagłówkiem „usuwanie, anonimizacja i przechowywanie” oraz „prawa użytkownika”.

2. Dobrowolne przekazywanie danych
W trakcie procesu rejestracji lub później użytkownicy mogą dobrowolnie podać inne dane (zwane dalej „dobrowolnie przekazywanymi danymi”). Przekazywanie tych danych jest opcjonalne i dotyczy głównie następujących danych:

Zdjęcie profilowe
Uwagi
Numer lekarza
Numer tel. komórkowego
Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przez nas przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez użytkownika. Prawo do wycofania zgody opisano w pkt 3 ust. 2 niniejszej polityki prywatności.

3. Marketing and information consent
Zgoda na wykorzystywanie danych do celów marketingowych i informacyjnych

Dane naszych użytkowników (w szczególności adresy e-mail i adresy pocztowe, a także numery telefonów) są przez nas wykorzystywane do celów marketingowych i informacyjnych, jeżeli nasi użytkownicy wyrazili na to zgodę. W tym celu korzystamy z następujących kanałów: e-mail, telefon i poczta. Nasza działalność marketingowa i informacyjna dotyczy treści oferowanych w serwisie, w tym imprez, webinarów, szkoleń e-learningowych i materiałów naukowych. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników jest ich zgoda, stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zgoda ta jest udzielana dobrowolnie i może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Od momentu otrzymania przez nas informacji o wycofaniu zgody zaprzestaniemy przetwarzania danych do wyżej wspomnianych celów. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania do momentu jej wycofania. Wniosek o wycofanie zgody można przesłać na adres:info@linkforwoundhealing.info.

4. Media społecznościowe
4.1 W naszym serwisie umieściliśmy elementy kilku dostawców mediów społecznościowych (tak zwanych dostawców zewnętrznych). Obejmują one elementy takich dostawców, jak: Google, YouTube (spółka należąca do Google), Facebook, Twitter, Instagram (spółka należąca do firmy Facebook) i Vimeo. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące elementów wyżej wspomnianych dostawców (poza Vimeo – zobacz niżej) podano w naszej ogólnejgeneral polityce prywatności firmy HARTMANNpod nagłówkiem „Uwzględnienie usług i treści zewnętrznych”.

4.2 Zamieszczamy pliki wideo za pośrednictwem Vimeo. W związku z tym, że nie używamy wtyczek mediów społecznościowych, w naszym serwisie korzystamy z łączy Vimeo. Aktywnie klikając na filmik lub okienko czatu, użytkownicy uruchamiają ten filmik czy też czat. Połączenie z serwerami Vimeo w USA w celu pobrania elementów wymaganych do odtworzenia pliku wideo jest nawiązywane wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika w okienko. W ramach tej integracji Vimeo może także pozyskiwać informacje, takie jak: adres IP, wykorzystywana przeglądarka, system operacyjny, dane techniczne urządzenia, data i czas trwania wizyty. Ponadto Vimeo może także uzyskać informację, że przeglądarka użytkownika otworzyła daną stronę w tej witrynie, nawet jeżeli użytkownik nie ma konta użytkownika Vimeo ani nie jest obecnie zalogowany w Vimeo. Istnieje także możliwość, że Vimeo może przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika. Dodatkowo Vimeo umożliwia użytkownikom korzystanie z pewnych dodatkowych funkcji, takich jak ocenianie bądź dzielenie się plikami wideo. W tym celu może być konieczne, aby użytkownik zalogował się do Vimeo albo innych serwisów (np. Facebook lub Twitter), korzystając ze swojego konta użytkownika, aby serwisy te mogły dokonać powiązania informacji przekazanych przez użytkownika w ramach jego konta. Funkcje te są dostępne wyłącznie w ramach usługi świadczonej przez Vimeo i wymienione strony trzecie, i przed skorzystaniem z tych funkcji użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z politykami prywatności tych firm. Nie wiemy, jakie treści informacji są gromadzone przez Vimeo lub strony trzecie i nie mamy kontroli nad ich wykorzystaniem. W celu ograniczenia transferu danych na rzecz Vimeo domyślnie stosujemy „tryb bez śledzenia”. To ustawienie blokuje śledzenie danych sesji przez odtwarzacz, w tym plików cookies i statystyk. Dostawca:Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA; Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy

5. Pozostałe informacje
Pozostałe informacje dotyczące praw użytkownika oraz usuwania danych itp. można znaleźć w naszej ogólnejour general polityce prywatności firmy HARTMANN pod nagłówkiem „usuwanie, anonimizacja i przechowywanie” oraz „prawa użytkownika”.