LINK for Wound Healing

Právne informácie

Posledná aktualizácia: 18. marca 2021

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Nemecko

Telefón: +49-7321-36-0
Fax: +49-7321-36-3636

E-Mail: info@linkforwoundhealing.info

Splnomocnená zástupca/ Správna rada:
Britta Fuenfstueck (chair)
Stefan Grote
François Georgelin
Stefan Müller

Obchodný register:
HRB 661090 Amtsgericht Ulm (Germany)

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty:
DE 145 566 683

WEEE-Reg.Nr. (zodp. IČ DPH): DE 26216897